about


about

Stichting halo organiseert en ondersteunt projecten met een eigenzinnig karakter op het gebied van de hedendaagse kunst en cultuur en schept randvoorwaarden om deze projecten te kunnen realiseren. De stichting is opgericht in 1997, maar heeft lange tijd een slapend bestaan gekend.


Sinds 2015 is het bestuurd uitgebreid en in 2016 is er gestart met de moo sessions op het platteland en worden er plannen gemaakt voor andere activiteiten. Het huidige bestuur bestaat uit:Paul Giesen, Roelie van Lingen en Roelof Geerlings. De moo sessions worden georganiseerd door: Paul Giesen zakelijk leider bij de Popfabryk; het productiehuis voor Friese popcultuur in Leeuwarden en Kirsten Kleinfeld independent artist development & promotion.


Momenteel ondersteunen we de productie EINDE; een locatievoorstelling over de geschiedenis van het dorpshuis 'De Stiepe' in Rutten en haar gebruikers, voordat deze in 2020 gesloopt gaat worden.

copyright 2019 © halo